ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 
 

Профил на купувача -
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

Маргарита Николова
Началник на отдел "Правен"

тел: (+359 2) 9219 787

Людмила Ангелова
Старши експерт "Договорна дейност"

тел: (+359 2) 9219 787

Със Заповед № 212 от 19.02.2014 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.8, ал.2 от ЗОП е определен Красимир Влахов, заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС.

Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2014 г. - (ID 655040)

18.03.2015 г.

Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2015 г. - (ID 721404)

23.03.2016 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. - (ID 778033)

21.03.2017 г.