Във връзка с провеждането на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строително ремонтни дейности за нуждите на ВКС” и съгласно разпоредбите на чл.38 ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки съобщаваме, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши в 1000 ч. на 26 юли 2011 г. (вторник), в Заседателната зала на ВКС на трети етаж на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.