Със заповед №115 от 09. 02. 2010 г. председателят на ВКС проф. Лазар Груев прекрати процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение-кафене с площ 233 кв. м., намиращо се на партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.