Гр.София, бул."Витоша" № 2

 

 

Конкурсът за възлагане на малка обществена поръчка с предмет ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата беше спечелен от фирма „Родом” ООД. След изтичане на срока за обжалване Върховният касационен съд подписа едногодишен договор с фирмата, считано от 3 септември 2009 г.