Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

УЧЕБНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

PDF Вътрешни правила за ползването на учебните и почивните бази на Върховния касационен съд

PDF Заповед № 693/03.07.2020 г. на председателя на ВКС, с която отменя заповед № 672/24.06.2020 в частта с която е изменена т. II от Заповед № 591/05.05.2020 г. относно заличаване на Смяна № 2 за краткотраен отдих в УПБ с. Лозенец

PDF Заповед № 672/24.06.2020 г. на председателя на ВКС за отмяна на смяна № 1 и смяна № 2 за краткотраен отдих в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2020 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 633/28.05.2020 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2020 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 591/05.05.2020 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС и ВАС в местността "Паничище", общ. Сапарева баня за 2021 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС и ВАС в с. Бели Искър, общ. Самоков за 2021 г.

PDF График за ползването на почивните бази в местността "Паничище", общ. Сапарева баня, и в с. Бели Искър, общ. Самоков, за 2021 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 1029/30.12.2020 г.

PDF Правила за ползването на учебните и почивните бази на ВКС

PDF Заповед на председателя на ВКС 1204/19.04.2019 г.

За контакти

Валентина Попова, експерт - финансово планиране
етаж 1, бивш банков салон , тел.: 02 9219 453
факс: 02 981 14 95, GSM: 0879 331 419
e-mail: valentina_popova@vks.bg

Заплащането на картите в УПБ се извършва всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Банковия салон, ет. 1 от сградата на Съдебната палата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура