Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

УЧЕБНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС и ВАС в местността "Паничище", общ. Сапарева баня за 2020 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС и ВАС в с. Бели Искър, общ. Самоков за 2020г.

PDF График за ползването на почивните бази в местността "Паничище", общ. Сапарева баня, и в с. Бели Искър, общ. Самоков, за 2020 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 3322/11.12.2019 г.

Протоколи за предоставяне на карти за почивка в почивните бази на Върховния касационен съд за 2019 г.:

PDF смяна № 2 в УПБ на ВКС в с. Лозенец
PDF смяна № 3 в УПБ на ВКС в с. Лозенец
PDF смяна № 4 в УПБ на ВКС в с. Лозенец
PDF смяна № 5 в УПБ на ВКС в с. Лозенец
PDF смяна № 6 в УПБ на ВКС в с. Лозенец
PDF в ПБ на ВКС в с. Бели Искър
PDF в ПБ на ВКС в м. Паничище, гр. Сапарева баня

PDF Правила за ползването на учебните и почивните бази на ВКС

PDF Заповед на председателя на ВКС 1204/19.04.2019 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 1205/19.04.2019 г.

PDF Правила за ползване на почивните бази

PDF Заповед на председателя на ВКС 3016/18.12.2018 г.

За контакти

Валентина Попова, експерт - финансово планиране
етаж 1, бивш банков салон , тел.: 02 9219 453
факс: 02 981 14 95, GSM: 0879 331 419
e-mail: valentina_popova@vks.bg

Заплащането на картите в УПБ се извършва всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Банковия салон, ет. 1 от сградата на Съдебната палата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура