Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Тълкувателно дело № 1/2019 г. по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Искане от главния прокурор на РБ06.02.2020 г.
Разпореждане за образуване 
Разпореждане - предложение 
Разпореждане за насрочване 
Тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване08.02.2018 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС 
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване25.10.2018 г.
Разпореждане - комисия за подпомагане на докладчиците 25.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване25.10.2018 г.
Разпореждане на докладчиците15.02.2018 г.
Разпореждане за насрочване27.10.2016 г.
Искане за допълване 
Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. - по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване06.02.2020 г.
Предложение за образуване18.04.2019 г.
Допълнение към предложението за образуване31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване09.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване02.03.2017 г.
Протокол от 24.03.2016 г.24.11.2016 г.
Разпореждане за насрочване24.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за пренасрочване 
Спиране 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване 
Тълкувателно дело № 1/2015 г. - по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване24.03.2016 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС 
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. - по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване12.03.2015 г.
Разпореждане за образуване22.01.2015 г.
Предложение на докладчиците20.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на председателя на ВКС 
Разпореждане за допълване 
Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС 
Предложение на докладчиците 
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане на и.ф. председател на ВКС 
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. - по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Искане от председателите на ВКС и ВАС05.02.2015 г.
Разпореждане за образуване12.12.2014 г.
Разпореждане на докладчиците23.10.2014 г.
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура