Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

ДАРИЯ НИКОВА ПРОДАНОВА - ръководител

1-во търговско отделение2-ро търговско отделение
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател отделение
ВАНЯ МИРЧЕВА АЛЕКСИЕВА
председател отделение
Първи съставПърви състав
ДАРИЯ НИКОВА ПРОДАНОВА
председател
ВАНЯ МИРЧЕВА АЛЕКСИЕВА
председател
РАДОСТИНА ЦОНЕВА КАРАКОЛЕВА
съдия
НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ
съдия
командирован съдиякомандирован съдия
  
Втори съставВтори състав
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател
ТАТЯНА ПЕНЕВА ВЪРБАНОВА
председател
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
съдия
БОЯН КИРИЛОВ БАЛЕВСКИ
съдия
КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА
съдия
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ХОРОЗОВА
съдия
  
Трети съставТрети състав
ЕЛЕОНОРА ВЕЛИНОВА ЧАНАЧЕВА
председател
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА ИВАНОВА
председател
РОСИЦА МИХАЙЛОВА БОЖИЛОВА-ВЪЛЧАНОВА
съдия
БОНКА ИВАНОВА ЙОНКОВА
съдия
командирован съдияЕВГЕНИЙ СЕВДАЛИНОВ СТАЙКОВ
съдия
Четвърти съставЧетвърти състав
ЕМИЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
председател
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
председател
ИРИНА СТАВРЕВА ПЕТРОВА
съдия
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА
съдия
командирован съдияАННА КИРИЛОВА БАЕВА
съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура