Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА - ръководител

1-во наказателно отделение2-ро наказателно отделение3-то наказателно отделение
EВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
председател отделение
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЕВА-ДАЧЕВА
председател отделение
ЛАДА ЛЮБОМИРОВА ПАУНОВА
председател отделение
РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
съдия
ЕЛЕНА НИКОЛОВА АВДЕВА
съдия
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
съдия
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЪРМОНСКИ
съдия
ТАТЯНА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА
съдия
КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА
съдия
МИНА ИВАНОВА ТОПУЗОВА
съдия
БИЛЯНА ДАВИДОВА ЧОЧЕВА
съдия
ДАНИЕЛА САВЧОВА АТАНАСОВА
съдия
РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
съдия
ЖАНИНА ЛЮБЕНОВА НАЧЕВА
съдия
АНТОАНЕТА БЛАГОЕВА ДАНОВА
съдия
СПАС НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ
съдия
ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА СТАМБОЛОВА
съдия
МАЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
съдия
ВАЛЯ АНГЕЛОВА РУШАНОВА
съдия
БИСЕР ЖИВКОВ ТРОЯНОВ
съдия
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА
съдия
ХРИСТИНА ПЕТРОВА МИХОВА
съдия
ПЕТЯ ПЕТРОВА ШИШКОВА
съдия
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МЕДАРОВА
съдия
НЕВЕНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА - НЕДЕВА
съдия
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА - ВЕЛЕВА
съдия
командирован съдия

Съдии, членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

Гражданска колегияНаказателна колегия
 
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура