Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

СВЕТЛА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА - ръководител

1-во гражданско отделение2-ро гражданско отделение3-то гражданско отделение4-то гражданско отделение
БРАНИСЛАВА КРАЧУНОВА ПАВЛОВА-ЯМАЛИЕВА
председател отделение
ЕМАНУЕЛА КОНСТАНТИНОВА БАЛЕВСКА
председател отделение
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
председател отделение
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
председател отделение
Първи съставПърви съставПърви съставПърви състав
БРАНИСЛАВА КРАЧУНОВА ПАВЛОВА-ЯМАЛИЕВА
председател
ЕМАНУЕЛА КОНСТАНТИНОВА БАЛЕВСКА
председател
СВЕТЛА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА
председател
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
председател
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА
съдия
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
съдия
СВЕТЛА БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА
съдия
БОРИС РАЧЕВ ИЛИЕВ
съдия
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЙОРДАНОВ
съдия
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НИКОВА
съдия
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
съдия
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
съдия
Втори съставВтори съставВтори съставВтори състав
ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНЕВА-КАМЕНОВА
председател
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
председател
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
председател
ВЕСКА ВАСИЛЕВА РАЙЧЕВА
председател
БОНКА КОСТАДИНОВА ДЕЧЕВА-БАКАЛОВА
съдия
ЗДРАВКА ПЕТКОВА ПЪРВАНОВА
съдия
ЖИВА ДИНКОВА ДЕКОВА
съдия
ЗОЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
съдия
ВАНЯ ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА-ЯНЧЕВА
съдия
РОЗИНЕЛА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
съдия
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА
съдия
ГЕНИКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
съдия
Трети съставТрети съставТрети съставТрети състав
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА СОКОЛОВА-ДИМОВА
председател
КАМЕЛИЯ ПЕНКОВА МАРИНОВА
председател
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ЧАНАЧЕВ
председател
БОЙКА СТОИЛОВА СПАСОВА
председател
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
съдия
ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА МАРЕВА
съдия
АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ЦОНЕВ
съдия
ВЕЛИСЛАВ СПАСОВ ПАВКОВ
съдия
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
съдия
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
съдия
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
съдия
ЕРИК БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ
съдия
  Четвърти съставЧетвърти състав
 МАРИО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
председател
АЛБЕНА ТОДОРОВА БОНЕВА
председател
 ИЛИЯНА БОЕВА ПАПАЗОВА-МАРКОВА
съдия
БОЯН БЛАГОВЕСТОВ ЦОНЕВ
съдия
 МАЙЯ ПЕТРОВА РУСЕВА
съдия
ЛЮБКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
съдия
  Пети съставПети състав
 ЕМИЛ ИВАНОВ ТОМОВ
председател
МИМИ ЦВЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА
председател
 ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВ
съдия
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
съдия
 ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
съдия

съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура