Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Вътрешни правила на Върховния касационен съд

последно обновяване от 15.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № 888/18.03.2019 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания във Върховен касационен съд на Република България

ЗАПОВЕД № 155/28.01.2019 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд във Върховния касационен съд

ЗАПОВЕД № 1771/16.07.2018 г. PDF за утвърждаване на Правила за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд

ЗАПОВЕД № 620/03.04.2018 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за ползване на учебните и почивните бази на ВКС

ЗАПОВЕД № 517/20.03.2018 г. PDF за изменяне на Вътрешните правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

ЗАПОВЕД № 506/19.03.2018 г. PDF за безплатните копия по наказателни дела

ЗАПОВЕД № 390/28.02.2018 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за работата на съдебните помощници във ВКС

ЗАПОВЕД № 302/19.02.2018 г. PDF за материалите съдържащи класифицирана информация

ЗАПОВЕД № 142/24.01.2018 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута във ВКС

ЗАПОВЕД № 94/16.01.2018 г. PDF за утвърждаване на Правила за работа с интернет страницата на Съдебната мрежа на Европейския съюз

ЗАПОВЕД № 2685/31.10.2017 г. PDF за утвърждаване на:

ЗАПОВЕД № 1114/03.05.2017 г. PDF за утвърждаване на:

ЗАПОВЕД № 763/21.03.2017 г. PDF за утвърждаване на:

ЗАПОВЕД № 1987/25.11.2016 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация във ВКС

ЗАПОВЕД № 28/17.06.2016 г. PDF за утвърждаване на Вътрешни правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Конституция на Република България Правилник на ВКС Вътрешни правила на ВКС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура