Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Карта на сайта

Посещаемост

 

Пресофис

12 октомври 2015 г.
ВКС потвърди решението на САС, с което на Станислав Маламов и Велик Корчев са наложени наказания от 20 г. „лишаване от свобода” за грабеж на движима вещ, придружен с убийството на Надежда Куцкова
...

 

Решения на ВКС по дела с
изключителен интерес

Справки по дела

Търсене на дела и съдебни актове 

Съдебна практика

Тълкувателни дела

Търсене чрез деловодни данни и референтни показатели

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази

Речник на ключови фрази

Нормативна уредба

Съдебна палата

Информация за съдебната палата

Разположение и контакти на различните институции

съдебни зали ►

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Съдилища ►   

Съдебна система 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Държавни институции  ►

Европейски институции  ►