Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Решения по дела, свързани с организирана престъпност

Дела, свързани с организирана престъпност: списък дела

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2021 г.

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2020 г.

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2019 г.

PDF Решения, постановени по дела за организирана престъпност през 2018 г.


PDF Решение № 16/12.01.2023 г. по наказателно дело № 761/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 171/16.12.2022 г. по наказателно дело № 769/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 50158/27.10.2022 г. по наказателно дело № 521/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 110/13.09.2022 г. по наказателно дело № 1058/2021 г. на ВКС

PDF Решение № 94/13.09.2022 г. по наказателно дело № 406/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 60226/11.07.2022 г. по наказателно дело № 713/2021 г. на ВКС

PDF Решение № 66/08.06.2022 г. по наказателно дело № 198/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 69/19.05.2022 г. по наказателно дело № 103/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 42/12.04.2022 г. по наказателно дело № 790/2021 г. на ВКС

PDF Решение № 77/17.05.2022 г. по наказателно дело № 250/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 52/10.05.2022 г. по наказателно дело № 162/2022 г. на ВКС

PDF Решение № 60209/20.12.2021 г. по наказателно дело № 723 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 60131/18.11.2021 г. по наказателно дело № 532 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 60141/27.10.2021 г. по наказателно дело № 542 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 60156/29.09.2021 г. по наказателно дело № 555 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 59/17.09.2021 г. по наказателно дело № 232 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 109/13.09.2021 г. по наказателно дело № 286 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 338/27.07.2021 г. по наказателно дело № 338 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 93/08.07.2021 г. по наказателно дело № 279 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 103/21.06.2021 г. по наказателно дело № 396 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 120/16.06.2021 г. по наказателно дело № 216 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 109/07.06.2021 г. по наказателно дело № 323 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 166/10.05.2021 г. по наказателно дело № 621 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 36/15.04.2021 г. по наказателно дело № 670 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 26/08.04.2021 г. по наказателно дело № 1033 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 23/24.03.2021 г. по наказателно дело № 808 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 64/29.03.2021 г. по наказателно дело № 121 по описа на ВКС за 2021 г.

PDF Решение № 168/16.03.2021 г. по наказателно дело № 738 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 192/29.01.2021 г. по наказателно дело № 696 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 103/19.10.2020 г. по наказателно дело № 421 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 105/24.08.2020 г. по наказателно дело № 355 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 93/14.07.2020 г. по наказателно дело № 137 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 78/17.07.2020 г. по наказателно дело № 231 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 80/30.06.2020 г. по наказателно дело № 255 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 50/04.06.2020 г. по наказателно дело № 125 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 32/16.04.2020 г. по наказателно дело № 95 по описа на ВКС за 2020 г.

PDF Решение № 15/14.05.2020 г. по наказателно дело № 999 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 33/04.03.2020 г. по наказателно дело № 652 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 13/02.03.2020 г. по наказателно дело № 1059 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 15/24.02.2020 г. по наказателно дело № 1027 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 9/14.02.2020 г. по наказателно дело № 1150 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 16/18.02.2020 г. по наказателно дело № 1099 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 239/27.01.2020 г. по наказателно дело № 694 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 255/27.12.2019 г. по наказателно дело № 1088 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 160/19.11.2019 г. по наказателно дело № 583 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 170/09.10.2019 г. по наказателно дело № 723 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Протокол-Р № 161/18.09.2019 г. по наказателно дело № 870 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 149/18.09.2019 г. по наказателно дело № 490 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 91/26.08.2019 г. по наказателно дело № 192 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 21/12.08.2019 г. по наказателно дело № 1136 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 117/10.07.2019 г. по наказателно дело № 390 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 61/01.04.2019 г. по наказателно дело № 136 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 60/09.04.2019 г. по наказателно дело № 235 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 40/14.03.2019 г. по наказателно дело № 53 по описа на ВКС за 2019 г.

PDF Решение № 244/13.02.2019 г. по наказателно дело № 832 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 20/08.02.2019 г. по наказателно дело № 1024 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 201/05.02.2019 г. по наказателно дело № 793 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 176/26.10.2018 г. по наказателно дело № 744 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 172/03.10.2018 г. по наказателно дело № 706 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 173/11.10.2018 г. по наказателно дело № 576 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 160/10.10.2018 г. по наказателно дело № 551 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 178/09.10.2018 г. по наказателно дело № 666 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 153/12.09.2018 г. по наказателно дело № 531 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 108/21.08.2018 г. по наказателно дело № 422 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 142/05.07.2018 г. по наказателно дело № 450 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 134/07.06.2018 г. по наказателно дело № 441 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 110/05.06.2018 г. по наказателно дело № 336 по описа на ВКС за 2018 г.

PDF Решение № 287/26.04.2018 г. по наказателно дело № 583 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 269/27.02.2018 г. по наказателно дело № 946 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 291/23.02.2018 г. по наказателно дело № 1048 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 195/12.02.2018 г. по наказателно дело № 999 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 17/29.01.2018 г. по наказателно дело № 1270 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 281/13.12.2017 г. по наказателно дело № 1052 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 234/01.12.2017 г. по наказателно дело № 407 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 134/09.11.2017 г. по наказателно дело № 597 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 218/07.11.2017 г. по наказателно дело № 707 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 210/16.10.2017 г. по наказателно дело № 740 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 177/08.08.2017 г. по наказателно дело № 114 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 113/26.07.2017 г. по наказателно дело № 459 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 198/07.07.2017 г. по наказателно дело № 363 по описа на ВКС за 2017 г.

PDF Решение № 184/03.07.2017 г. по наказателно дело № 542 по описа на ВКС за 2017 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура