Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Карта на сайта

Посещаемост

 

Пресофис

09 февруари 2016 г.

ВКС ще тълкува прилагането на чл. 343в, ал. 2 от НК (управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние), когато  ...►


Решения на ВКС по дела с изключителен интерес

Справки по дела

Търсене на дела и съдебни актове 

 

Съдебна практика

Тълкувателни дела

Търсене чрез деловодни данни и референтни показатели

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази

Речник на ключови фрази

Нормативна уредба

Преюдициални запитвания

Съдебна палата

Информация за съдебната палата

Разположение и контакти на различните институции

съдебни зали ►

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Съдилища ►   

Съдебна система 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Държавни институции  ►

Европейски институции  ►