Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

Посещаемост

 

 

Пресофис

На 22.01.2015 г. Върховният касационен съд – Общото събрание на Търговска колегия сезира Конституционния съд на Република България с искане за тълкуване на чл. 12, ал.2 от Конституцията, на основание чл. 150, ал. 1, във вр. с чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията.

На 19.01.2015 г. ръководството на ВКС е внесло мотивирани предложения за изменение и допълнение на НПК и ГПК в Правна комисия на Народното събрание.

 

 

Решения на ВКС по дела с изключителен интерес

Справки по дела

Търсене на дела и съдебни актове 

Съдебна практика

Тълкувателни дела

Търсене чрез деловодни данни и референтни показатели

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази

Речник на ключови фрази

Нормативна уредба

Съдебна палата

Информация за съдебната палата

Разположение и контакти на различните институции

съдебни зали ►

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Съдилища ►   

Съдебна система 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Държавни институции  ►

Европейски институции  ►