Върховен касационен съд

Внедряването на Единната информационна система на съдилищата ще наруши процесуалните права на гражданите, категорични са върховните съдии – членове на работната група за оптимизацията на ЕИСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) за обсъждане в заседанието на Пленума, свикано за 22.10.2020 г., становище, изготвено от съдиите от ВКС Тотка Калчева, Мими Фурнаджиева и Бисер Троянов – членове на работната група за изготвяне на предложения за всички необходими промени в Единната информационна система на съдилищата. „Внедряването на ЕИСС и работата на членовете на работната група за изготвяне на препоръки относно липсващи функционалности и несъвършенства на системата, постави пред нас въпроси, които от една страна, имат значение за преценката на съответствието на изработката с възлагането по договора и техническото задание към него, но от друга страна, са основополагащи за работата в електронна среда на съдиите и съдебните служители при спазване на действащите процесуални норми и уредбата в ЗСВ, както и с оглед бъдещи законодателни промени с цел защита на правата и законните интереси на страните при упражняване на материалните и процесуалните си права“, се казва в документа.

Още ...

ВКС реши окончателно делото за собствеността на „Царска Бистрица“

С Решение № 76/12.10.2020 г., постановено по гражданско дело № 1475/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд реши: Отменя въззивно решение № 1834/25.07.2017 г. по в.гр.д. № 904/2015 г. на Софийския апелативен съд в частта, потвърждаваща решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено по отношение на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок, че Република България е собственик на поземлен имот с идентификатор … по кадастралната карта на гр.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове