Върховен касационен съд

До 30.09.2020 г. ще се приемат заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на заявления от съдиите за участие в процедурата за попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Срокът за подаване на заявления е до 30.09.2020 г. включително. Документи се приемат и по електронен път (на ел. поща: tsvetolyuba_vaseva@vks.bg) или по факс (02/9883985).

Още ...

ВКС потвърди присъдата на АСНС, с която е оправдан бившият зам.-министър на външните работи Христо Ангеличин по обвинение за безстопанственост

С Решение № 98/14.09.2020 г. по наказателно дело № 402/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд оставя в сила присъдата на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 517/2018 г. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по протест срещу въззивната присъда на АСНС, с която е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 361/2018 г. на Специализирания наказателен съд. С въззивната присъда подсъдимият Христо Ангеличин е признат за невиновен в това, че в периода 17.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове