Върховен касационен съд

Пленумът на ВКС попълни професионалната квота в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, като избра съдия със специализация по гражданско право

На свое заседание, проведено на 25.01.2023 г., Пленумът на Върховния касационен съд избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със специализация по гражданско право Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна. Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал.

Още ...

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Бургас делото срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит да отнемат 52 лв. от таксиметров шофьор през 2017 г. в с. Дражево, придружен с опит за убийство

С Решение № 50149/23.01.2023 г. по наказателно дело № 472/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Симеон Д. и Костадин С. и на частния обвинител Апостол В. срещу въззивното решение, с което е изменена присъдата по н.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове