Върховен касационен съд

ВКС потвърди решението на САС по делото за експлозията в завода за боеприпаси „Миджур“ през 2014 г., причинила смъртта на 15 души

С Решение № 60188/10.05.2022 г. по наказателно дело № 852/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 1213/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно. Делото е образувано по протест и по жалба от частен обвинител срещу решението на САС, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Видин. С нея всички подсъдими за взрива през 2014 г. при утилизация на противопехотни мини в завод „Миджур“ (собственост на „Видекс“ АД), причинил смъртта на 15 души, са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения: Ивелина Бахчеванова в качеството ú на директор на Дирекция „Международно-контролирана търговия и сигурност“ при Министерството на икономиката и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение; Божидар Василев в качеството му на началник на Отдел „Контрол върху общоопасните средства“ в Дирекция „Охранителна и пътна полиция“ и председател на Междуведомствена комисия, създадена на основание чл.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

13.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 100/2022 г. (срещу Румен О., Анна Я. и Пламен Е. за умишлена безстопанственост, от която са настъпили значителни щети за „Мини – Бобов дол“), І н. о., докладчик: Елена Каракашева Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Румен О. и Пламен Е. и гражданския ищец „Мини – Бобов дол“ ЕАД (в несъстоятелност) срещу присъдата от 22.06.2021 г. по в.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове