Върховен касационен съд

Според председателя на ВКС гражданите имат право на пълен достъп до информацията за извършваните проверки от Инспектората към ВСС

​ Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) искане за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки. Ден преди това – на 12 януари 2021 г., в отговор на запитване от ИВСС той даде съгласието си да бъдат предоставени в пълен обем поисканите от заявител по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копия от документи, свързани с извършените от ИВСС проверки срещу председателя на ВКС.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2021 г.

20.01.2021 г., 09.15 ч., зала № 22 – наказателно дело № 656/2020 г. (срещу Михаил С. за убийството на известния като хазартен бос Коста Н. – Миджурина), І н. о., докладчик: Христина Михова Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Михаил С. срещу въззивното решение от 13.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 15/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което частично е изменена относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а именно в размер на 26 години, първоинстанционната присъда от 17.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове