Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

15.11.2021 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 795/2021 г. (срещу Ивелин Ц. за изнасилване и убийство през 2016 г. в гр. Троян), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева Делото е образувано по жалби на подсъдимия Ивелин Ц. и на неговия защитник срещу решението от 12.07.2021 г. по в.н.о.х.д. № 39/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата от 23.10.2020 г. по н.

Още ...

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На свое заседание, проведено на 10.11.2021 г. чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) – с 66 гласа „за“ при участието на 66 върховни съдии, избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Диана Коледжикова – съдия в Софийския апелативен съд, гражданска материя. До изтичането на срока за подаване на заявления за участие в процедурата – 29.10.2021 г., не са получени документи от други кандидати.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове