Върховен касационен съд

ВКС потвърди наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 2 г. и 6 м., отложено за 5 г., за бившия областен управител на Добрич Динчер Хаджиев и Пламен Ганев за престъпления при продажба на държавна собственост

С Решение № 15/18.02.2020 г. по наказателно дело № 952/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивното решение по в.н.о.х.д. № 110/2019 г. на Апелативен съд – Варна. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по касационни жалби на Динчер Хаджиев и Пламен Ганев срещу решението на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 35/2015 г. на Окръжен съд – Добрич в частта относно осъждането на подсъдимите.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

17.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 26/2020 г. (срещу молдовския гражданин Евгени Н. за кражба в особено големи размери след взривяване на банкомати през 2018 г.), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Елена Авдева Делото е образувано по жалба на подсъдимия Евгени Н. против решение от 14.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 370/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 475/2019 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове