Върховен касационен съд

До 09.09.2021 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право. Членове на Комисията по атестирането и конкурсите към момента са двама съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд, като предстои провеждането на процедура за избор на още двама действащи съдии – един със специализация по търговско право и един със специализация по наказателно право.

Още ...

След окончателно решение на ВКС Ангел Нунев ще изтърпява наказание от 17 г. „лишаване от свобода“ за убийството на негов колега дървосекач през 2017 г. в землището на с. Давидково

С Решение № 39/12.07.2021 г. по наказателно дело № 45/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата от 18.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 13/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив. Решението е окончателно. По делото е постъпило уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Ангел Нунев. С присъда на Окръжен съд – Смолян той е признат за виновен в това, че на 08.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове