Върховен касационен съд

ВКС потвърди решението на АС – Велико Търново по дело срещу лекари от Габрово за причиняване на смъртта на новородено бебе и майка му през 2013 г.

С Решение № 63/30.07.2020 г. по наказателно дело № 175/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 19.12.2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново по в.н.о.х.д. № 168/2019 г. Решението е окончателно. Делото е образувано по жалби на подсъдимите Димитър Ангелов и Севдалина Колева и на частните обвинители срещу решението на Апелативен съд – Велико Търново. С присъда на Окръжен съд – Габрово Димитър Ангелов – завеждащ отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, е признат за виновен в това, че с действията си при независимо съпричиняване с подсъдимата Севдалина Колева е причинил по непредпазливост смъртта на повече от едно лице – на новородено бебе и на родилка, като му е наложено наказание от 3 г.

Още ...

ВКС върна за ново разглеждане делото за причиняване на смъртта на четирима човека при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“

С Решение № 49/27.07.2020 г. по наказателно дело № 117/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата по в.н.о.х.д. № 109/2019 г. на Апелативен съд – Варна в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по чл. 123 ал. 3, вр. ал. 1 от НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Варна по отношение на Пламен Н.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове